Skip to content

Nikka

 • Nikka Coffey Grain Japanese Whisky Whisky Old and Rare Whisky
  £49.80

  Nikka Coffey Grain Japanese Whisky

  Save 15% TODAY with code APR15
  Save 15% TODAY with code APR15
  Old and Rare Whisky

  Region-              World (Japan) Size-                   70cl ABV-                   45% The fabulous Nikka Coffey grain whisky named after the...

  View full details
  £49.80
 • Nikka Taketsuru 17 Year Old Japanese Whisky Whisky Old and Rare Whisky
  £599.00

  Nikka Taketsuru 17 Year Old Japanese Whisky

  Save 15% TODAY with code APR15
  Save 15% TODAY with code APR15
  Old and Rare Whisky

  Region-             World (Japan) Size-                  70cl ABV-                  43% A fantastic 17 year old from Japan. A great opportunity t...

  View full details
  £599.00
 • Nikka Pure Malt Red Whisky Old and Rare Whisky
  £46.00

  Nikka Pure Malt Red

  Save 15% TODAY with code APR15
  Save 15% TODAY with code APR15
  Old and Rare Whisky

  Region-           World (Japan) Size-                50cl ABV-                43% A blended malt made up of whisky from Nikka's Yoichi and Miyagi...

  View full details
  £46.00
 • Nikka Pure Malt Black 50cl Whisky Old and Rare Whisky
  £46.00

  Nikka Pure Malt Black 50cl

  Save 15% TODAY with code APR15
  Save 15% TODAY with code APR15
  Old and Rare Whisky

  Region-           World (Japan) Size-                50cl ABV-                43% A blended malt made up of whisky from Nikka's Yoichi and Miyagi...

  View full details
  £46.00
 • Nikka Taketsuru 21 Year Old 70cl Whisky Old and Rare Whisky
  £999.00

  Nikka Taketsuru 21 Year Old 70cl

  Save 15% TODAY with code APR15
  Save 15% TODAY with code APR15
  Old and Rare Whisky

  Region-                World Age-                     21 Years Size-                    70cl ABV-                    43% Edition-                L...

  View full details
  £999.00
 • Nikka Miyagikyo Sherry Wood Finish 2018 Japanese Whisky Whisky Old and Rare Whisky
  £299.00

  Nikka Miyagikyo Sherry Wood Finish 2018 Japanese Whisky

  Save 15% TODAY with code APR15
  Save 15% TODAY with code APR15
  Old and Rare Whisky

  Region-               World (Japan) Size-                    70cl ABV-                    46% Edition-                Limited This limited editio...

  View full details
  £299.00
 • Nikka Yoichi Sherry Wood 2018 Release Japanese Whisky Old and Rare Whisky
  £299.00

  Nikka Yoichi Sherry Wood 2018 Release Japanese Whisky

  Save 15% TODAY with code APR15
  Save 15% TODAY with code APR15
  Old and Rare Whisky

  Region-               World (Japan) Size-                    70cl ABV-                    46% Edition-                Limited This limited editio...

  View full details
  £299.00
 • Nikka Yoichi Bourbon Wood Finish 2018 Japanese Whisky Whisky Old and Rare Whisky
  £299.00

  Nikka Yoichi Bourbon Wood Finish 2018 Japanese Whisky

  Save 15% TODAY with code APR15
  Save 15% TODAY with code APR15
  Old and Rare Whisky

  Region-               World (Japan) Size-                    70cl ABV-                    46% Edition-                Limited This limited editio...

  View full details
  £299.00
 • Nikka Miyagikyo Bourbon Wood Finish 2018 Japanese Whisky Whisky Old and Rare Whisky
  £299.00

  Nikka Miyagikyo Bourbon Wood Finish 2018 Japanese Whisky

  Save 15% TODAY with code APR15
  Save 15% TODAY with code APR15
  Old and Rare Whisky

  Region-               World (Japan) Size-                    70cl ABV-                    46% Edition-                Limited This limited editio...

  View full details
  £299.00
 • Nikka Miyagikyo Rum Wood 2017 Release Japanese Whisky Whisky Old and Rare Whisky
  £299.00

  Nikka Miyagikyo Rum Wood 2017 Release Japanese Whisky

  Save 15% TODAY with code APR15
  Save 15% TODAY with code APR15
  Old and Rare Whisky

  Region-               World (Japan) Size-                    70cl ABV-                    46% Edition-                Limited This limited editio...

  View full details
  £299.00
 • Nikka Yoichi Rum Finish Japanese Whisky 2017 Release Whisky Old and Rare Whisky
  £299.00

  Nikka Yoichi Rum Finish Japanese Whisky 2017 Release

  Save 15% TODAY with code APR15
  Save 15% TODAY with code APR15
  Old and Rare Whisky

  Region-               World (Japan) Size-                    70cl ABV-                    46% Edition-                Limited This limited editio...

  View full details
  £299.00